Home Tips Waarom ik overstap naar een duurzame bank

Waarom ik overstap naar een duurzame bank

13 september 2017

Heb jij ooit nagedacht wat de bank met jouw spaargeld doet? En of jouw bank investeert in kernwapens, fossiele brandstoffen en megastallen? Eindelijk heb ik de keuze gemaakt om over te stappen naar een duurzame bank. Vandaag vertel ik waarom.

Waarom ik overstap naar een duurzame bank

Ik eet nu al ruim 5 jaar plantaardig en ik voel mij er geweldig bij. Maar ik eet niet alleen veganistisch, ik probeer ook (met de nadruk op ‘probeer’) bewuste en duurzame keuzes door te trekken in mijn dagelijks leven. Bewuste keuzes maken gaat verder dan alleen maar je voedingspatroon. Wat smeer je elke dag op je gezicht? Welke schoonmaakmiddelen gebruik je? Hoe vaak ga je met het vliegtuig? Welke initiatieven steun je? Waar geef jij je geld aan uit? Elke keer dat jij een keuze maakt, breng jij een stem uit op datgene wat jij belangrijk vindt.

Al eens stilgestaan bij jouw bank? Weet jij eigenlijk wat de bank met jouw spaargeld doet?

Ik was mij er niet bewust van. Maar er was genoeg reden om uit te zoeken wat er precies met mijn spaargeld gedaan wordt. Nu ik mij erin verdiept heb, wil ik jullie vandaag mijn beweegredenen vertellen in de overstap naar een duurzame bank.

Wat doet de bank met jouw geld?

Banken zorgen ervoor dat -de vraag naar en aanbod van- kapitaal bij elkaar komt. Een bank gebruikt het spaargeld van consumenten om leningen en hypotheken te verstrekken aan consumenten en bedrijven. Banken verdienen dus geld aan jouw spaargeld en het geld van beleggers. Maar wat doen ze met dat geld? Waar investeren ze in?

Uit een uitgebreid onderzoeksrapport van economisch onderzoeksbureau Profundo (2014) in opdracht van Wakker Dier blijkt dat de Nederlandse bankensector – naast de Amerikaanse – de grootste investeerder ter wereld in de massaproductie van vlees, eieren en zuivel isVolgens het rapport:

Van het totaalkapitaal ter wereld (€ 54 miljard) is € 5,8 miljard geïnvesteerd  door Nederlandse banken. Miljarden ‘Nederlandse’ euro’s worden besteed aan megastallen in landen zoals China, Thailand en Brazilië.

Megastallen

Een megastal is een gigantische stal waar op één locatie minimaal 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleeskalveren gehouden worden. Na een miserabel leven worden deze dieren nog urenlang op transport gezet. Dit transport kan soms langer dan 8 uur (!) duren. Maar ook worden overzee duizenden dieren getransporteerd en sommige routes duren wel drie weken. Uitputting, uitdroging, verwonding, stress, ziekte en zelfs sterfte kan optreden bij deze langdurige transporten.

Waarom ik overstap op een duurzame bank - Lisa goes Vegan

Megastal. Bron: www.hartvoorschijndel.nl

Dat is iets waar ik natuurlijk absoluut niet achter sta. Op de website van de Eerlijke Bankwijzer kun je bekijken of het geld bij jouw bank terechtkomt bij bedrijven die mensen- en arbeidsrechten schenden, betrokken zijn bij controversiële wapenhandel, grote milieuschade veroorzaken, of slecht omgaan met dierenwelzijn. In het duidelijke schema op de Eerlijke Bankwijzer kun je precies zien hoe jouw bank scoort op 21 verschillende thema’s waaronder dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaatverandering, mensenrechten, wapenhandel en andere onderwerpen.

De eerlijke bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en PAX. 

Waarom ik overstap op een duurzame bank - Lisa goes Vegan

Ik wil de drie grootste banken van Nederland (ING, Rabobank en ABN Amro) kort bespreken. Ik zal een aantal thema’s aanstippen. Voor uitgebreide informatie, kun je het overzicht per bank bekijken op Eerlijke bankwijzer.

ING

Kun je nog het schandaal herinneren van de stalbranden van de beruchte boer Adriaan Straathof? Verschrikkelijk. Deze man bezit 18 megastallen in Europa en kreeg al eerder een verbod in Duitsland. Afgelopen juli brak er weer een stalbrand uit waar meer dan 24.000 varkens (!) om het leven kwamen omdat ze opgesloten zaten in zijn varkensflat zonder brandveiligheidsmaatregelen.

Wat heeft dit te maken met de ING bank? Uit onderzoek van Varkens in Nood blijkt dat de ING-bank één van de financierders is van de (brandgevaarlijke) varkensstallen van deze ´varkensbaron´ Adriaan Straathof. ING bank heeft al een bedenkelijke reputatie wat betreft de financiering van bedrijven waar het dierenwelzijn geen prioriteit heeft.

Verder investeert ING van alle Nederlandse banken, het meest in energiebronnen zoals kolen, olie en gas. Uit een rapport van Greenpeace en BankTrack blijkt dat ING een nieuwe kolencentrale in West-Java (Indonesië) wil financieren. Deze kolencentrale zal grote schade aan het milieu en de werkgelegenheid van omliggende gemeenschappen toebrengen. ING heeft zich gecommitteerd aan de Equator Principles (dit zijn duurzaamheidseisen van de financiële sector voor het investeren in grote infrastructurele projecten), maar dit kolencentrale-project voldoet bij lange na niet aan die eisen. Uit het Profundo-onderzoek blijkt dat, van de totale 30 miljard die de onderzochte banken in de afgelopen 5 jaar in fossiele energiebedrijven investeerden, maarliefst 25 miljard van ING komt.

Kortom, ING kan nog heel veel stappen zetten op het gebied van klimaatverandering (cijfer 2), bosbouw (cijfer 5) en dierenwelzijn (cijfer 2).

Waarom ik overstap op een duurzame bank - Lisa goes Vegan.Foto: Varkens in Nood

Rabobank 

Ik maak er geen geheim van, ik zat voorheen bij de Rabobank. Maar wat blijkt? Rabobank schijnt één van de grootste investeerders te zijn in de veeteeltsector. De Rabobank is van oudsher een boerenbank, maar de bank zorgt er juist voor dat de Nederlandse boeren het extra zwaar hebben omdat ze miljoenen investeren in de vleesverwerkende industrie (waaronder megastallen). Verder scoort Rabobank ook ver ondermaats op de thema’s bosbouw (cijfer 4) en klimaatverandering (cijfer 3). En niet te vergeten (zoals de meeste Nederlandse banken) investeert de Rabobank in kernwapenproducenten (naar schatting is dit een lening van € 6,3 miljoen).

Bekijk hier de scores op de verschillende thema’s van de Rabobank

ABN Amro

Het beleid van ABN Amro op klimaatverandering is ruim onvoldoende (cijfer 3). Uit praktijkonderzoek ‘Banken ondermijnen de toekomst’ (2015), blijkt dat ABN Amro een grote investeerder in fossiele energiebronnen is. Onderstaande grafiek laat zien dat 5 van de 9 banken meer dan 90% van hun totale energie in fossiele brandstoffen investeerden.

Bron: Onderzoek Banken ondermijnen de toekomst (2015)  

Verder scoort ABN Amro onvoldoende (cijfer 4) op het thema visserij. ABN Amro heeft in haar beleid geen criteria op het gebied van overbevissing en bijvangst opgenomen. Dit betekent dat ongereguleerd en ongerapporteerd vissen is toegestaan. Verder publiceert ABN Amro de namen van overheden waarin het belegt, maar publiceert niet de namen van bedrijven waarin het investeert of die zij financiert. Ook wordt het maatschappelijk jaarverslag niet gecontroleerd door een externe accountant. Hun score op transparantie is onvoldoende (cijfer 5).Waarom ik overstap op een duurzame bank - Lisa goes Vegan

De 2 duurzame banken in Nederland

In Nederland kun je kiezen voor 2 duurzame banken. Deze duurzame(re) banken investeren hun (of beter gezegd jouw) geld in projecten en bedrijven met een maatschappelijk belang. Geen olie, gas, kolen of megastallen, maar ontwikkelingssamenwerkingen, projecten rondom milieubevordering, culturele en sociale bedrijven en gezondheidsinstellingen. Dit zijn allerlei dingen die veel meer aansluiten bij een groene en duurzame leefstijl.

ASN Bank

ASN Bank is onderdeel van de Volksbank en is de grootste duurzame bank van Nederland. ASN bank investeert in duurzame energie en in broeikasgasarme economie. Denk aan windparken en bedrijven zoals Tesla (een Amerikaanse producent van elektrische auto’s). ASN bank is 100% klimaatneutraal (met haar kantooractiviteiten, via eigen voorzieningen en opwekking zonnepanelen en compensatieprojecten) en heeft als doel dat ook al hun investeringen in 2030 netto klimaatneutraal zijn. Dat duurt nog even, maar ik vind het een mooi streven. Check hier hoe ASN bank scoort op alle 21 thema’s. Het voordeel van ASN Bank is dat je relatief hoge spaarrentes ontvangt en een gratis rekening t/m 25 jaar kan openen, je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor een creditcard.

Afbeeldingsresultaat voor asn bank

Triodos bank

De Triodos bank is een onafhankelijke bank en is een stukje kleiner dan de ASN bank. Triodos bank investeert in duurzame projecten zoals duurzame energie, vastgoed, milieutechnologie en maatschappelijke projecten. Op hun website kun je per thema zien welke initiatieven en bedrijven worden gesteund bij jou in de buurt. Triodos bank investeert echter ook (net zoals ASN bank) de biologische vee-industrie. Hier sta ik als veganist niet 100% achter, maar het is in elk geval een betere keuze dan de reguliere bio-industrie/megastallen. Verder is Triodos Bank (net zoals ASN Bank) 100% klimaatneutraal in met haar kantooractiviteiten, dat betekent dat ze hun CO2-uitstoot compenseren door VCS- en Gold Standard CO2-credits te kopen van Climate Neutral Group, die ten goede komen aan projecten in ontwikkelingslanden. Zoals je hier kunt zien in het schema van de Eerlijke Bankwijzer scoort Triodos op bijna alle thema’s ruim voldoende of hoger. Het voordeel van Triodos is dat ze op bijna alle thema’s goed scoren en je hier terecht kan voor meerdere zakelijke rekeningen (specifiek fijn voor ondernemers zoals ik).

Ik hoop dat dit artikel jou bewust heeft kunnen maken over bankieren. Ik wil benadrukken dat een bank niet 100% goed of 100% fout is, maar je kunt nu wel een weloverwogen keuze maken waar jouw geld heen gaat en waar jij achter staat. Met jouw keuze kun je echt iets betekenen voor andere mensen, de dieren en onze planeet. De dramatische effecten van klimaatverandering zijn al zichtbaar (kijk maar naar alle natuurrampen die tegenwoordig plaatsvinden). Banken weten dat er wat moet gebeuren, maar ze blijven desondanks fors investeren in fossiele energiebronnen en megastallen met ontzettend veel dierenleed.

Ik ben zelf overgestapt naar Triodos Bank en ben daar heel erg blij mee. Overstappen is niet veel werk want je kunt gebruik maken van de Overstapservice die alles regelt en alles automatisch wordt doorgestuurd. Misschien heb je de smaak te pakken en ben je benieuwd waar jouw geld van de verzekering heengaat. Benieuwd? Kijk dan hoe jouw verzekeringsmaatschappij scoort op de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Heb je vragen? En bij welke bank zit jij? Ga je overstappen? Ik hoop dat we met zijn allen ons steentje kunnen bijdragen om hier een mooiere, diervriendelijke planeet van te maken. Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Laat een reactie achter hieronder of op FacebookInstagram en Youtube.

Liefs, Lisa

Wil je meer tips om groener te leven en vaker plantaardig te eten? Kijk dan hier voor meer artikelen op mijn website. Ook in mijn boek vind je verschillende tips om groener te leven.

Waarom ik overstap op een duurzame bank - Lisa goes Vegan

Foto by Marilyn Bartman

Bronnen

  • Rapport ‘Opvattingen over megastallen’ via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2011/05/11/opvattingen-over-megastallen
  • Rapport Greenpeace & Banktrack http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/report/2017/klimaat%20en%20energie/Cirebon%20II%20Equator%20Principles%20briefing.pdf
  • https://boeddhistischdagblad.nl/nieuws/91148-varkens-in-nood-ing-en-aegon-financieren-in-opspraak-geraakte-varkensboer-straathof/
  • http://eerlijkegeldwijzer.nl/media/1053/2013-07-praktijkonderzoek-veetransport.pdf
  • www.eerlijkebankwijzer.nl
  • http://eerlijkegeldwijzer.nl/media/60921/2015-11-nl-samenvatting-undermining-our-future.pdf
  • http://fairfinanceguide.org/
  • http://www.wakkerdier.nl 

Gerelateerde posts

28 berichten

Hailey 13 september 2017 at 15:39

Goed artikel, Lisa! Om de redenen die jij omschrijft ben ik overgestapt naar ASN!

Antwoorden
Lisagoesvegan 13 september 2017 at 16:32

Yay wat leuk Hailey om te horen, super! Hopelijk zullen nog meer mensen kiezen voor een duurzame bank. Liefs X

Antwoorden
Guusje 13 september 2017 at 16:43

Ik ben echt heel blij dat je zo’n goed informatief artikel maakt. Ik wilde al een tijdje veranderen van bank, omdat ik wilde dat mijn geld werd geïnvesteerd in duurzaamheid en klimaat. Alleen vond ik het veel gedoe en heb het daarom nog steeds niet gedaan. Door dit artikel word ik goed met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik ga meteen overstappen!! thanks!!

Antwoorden
Lisa 18 september 2017 at 10:33

Hi Guusje, wat super fijn om te horen dat dit artikel je zo helpt. Veel liefs x

Antwoorden
Judith 13 september 2017 at 17:54

Goed artikel, Lisa, en fijn dat je juist de drie grote banken bespreekt! Mijn man en ik zijn voor onze persoonlijke rekeningen lopende het afgelopen jaar overgestapt naar respectievelijk Triodos en ASN. Ook onze hypotheek hebben we bij Triodos afgesloten, al had dat praktisch gezien nog wel wat voeten in de aarde. Voor onze gezamenlijke rekening, op dit moment bij ING, zijn we nog aan het kijken waar we naartoe gaan en hoe we dat goed kunnen regelen met bijvoorbeeld de overstapservice 🙂

Antwoorden
Lisa 18 september 2017 at 10:32

Wat super goed van je, Judith, en wat leuk om te horen dat je dit artikel zo fijn vindt. Liefs x

Antwoorden
Mariëlle 13 september 2017 at 19:18

Super goed artikel! Ik heb mijn spaarrekeningen al bij Triodos, maar wil dit jaar ook nog over met mijn betaalrekening!

Antwoorden
Lisa 18 september 2017 at 10:32

Super goed van je, meid. Liefs

Antwoorden
Sev 14 september 2017 at 08:23

Hoi Lisa, Ik ben erg blij met het lezen van dit artikel! Ik had nooit eerder nagedacht over mijn bankkeuze omdat ik al sinds mn 14e bij dezelfde bank ben, Je hebt echt een heel goed punt te pakken en hebt me dit goed bijgebracht. Ik zal snel in actie komen. Nogmaals bedankt, je bent een topper!

Antwoorden
Lisa 18 september 2017 at 10:31

Wat super fijn om te horen, Sev. Veel succes. Liefs

Antwoorden
Marianne - Groene stapjes 14 september 2017 at 09:00

Fijn artikel! Herinnert me er weer aan dat ook ik wil overstappen op een andere bank. Daar moet ik nu toch eens werk van gaan maken!

Antwoorden
Lisa 18 september 2017 at 10:28

Wat fijn om te horen, Marianne. Liefs x

Antwoorden
Anne 14 september 2017 at 17:12

Hee Lisa, heel interessant artikel! Wat mij aan Triodos nogal tegen de borst stoot is hun verschrikkelijke score op gendergelijkheid..

Antwoorden
Tim 19 september 2017 at 20:26

Hi Lisa, wat een interessant artikel. Ik heb mijn spaargeld vorig jaar overgehaald naar ASN dat voelt goed,maar mijn betaalrekening is nog bij ING, daar valt toch niet veel mee te investeren, dacht ik zo. Wellicht een idee voor mensen die het teveel gedoe vinden om helemaal over te stappen om in ieder geval het spaargeld naar ASN of Triodos te verplaatsen.

Antwoorden
Lisa 20 september 2017 at 10:56

Hi Tim, super goed van je zeg en bedankt voor de tip. Liefs x

Antwoorden
Joyce 27 september 2017 at 18:59

Dag Lisa…. Weet je toevallig niet waar ik gelijkaardige info kan vinden over Belgische banken. Alvast bedankt. Groetjes Joyc

Antwoorden
Lisagoesvegan 29 september 2017 at 09:59

Hoi Joyce, Goede vraag. Ik zou dat eerlijk gezegd niet weten. Je kunt volgens mij ook vanuit Belgie naar de Triodos bank overstappen. Succes!

Antwoorden
Marenne 4 oktober 2017 at 11:11

Hoi Lisa, goeie blog! Door bovenstaande redenen ben ik een paar jaar geleden al overgestapt van ING naar Triodos Bank, en ben daar nog elke dag blij mee, zeker als ik dit soort dingen weer lees 🙂

Antwoorden
Lisa 4 oktober 2017 at 11:16

Hi Marenne, wat goed van je zeg en heel erg bedankt voor het compliment. Liefs x

Antwoorden
Sanne 19 december 2017 at 08:13

Goed om te lezen! Ik ben kort geleden overgestapt van Rabobank naar ASN. De directe aanleiding was de reclamecampagne van de Rabobank dat zij het wereldvoedselprobleem oplossen. Ik heb me er rot aan geërgerd! Als een bank dat juist niet doet dan zijn zij het wel! Ik moet nog opzeggen bij de Rabobank en ga dat er zeker bij vermelden! Hopelijk zijn er meer mensen die overstappen.

Antwoorden
Lisagoesvegan 19 december 2017 at 19:26

Wat goed om te lezen Sanne! 🙂

Antwoorden
Maureen 19 december 2017 at 11:15

Ik loop al een tijdje met die vraag, nog meer na het nieuwe reclame spotje vd rabobank, maar gun mezelf niet de tijd om het uit te pluizen. Door jou artikel ben in een korte tijd heel wat wijzer, dankjewel Lisa ik weet wat mij te doen staat

Antwoorden
Lisagoesvegan 19 december 2017 at 19:25

Dankjewel lieve Maureen!

Antwoorden
Kayla 14 juni 2018 at 23:25

Hi Lisa!
Allereerst een superfijn artikel: erg informatief en duidelijk! Ik ben hierdoor gaan kijken naar ASN en Triodos en ik denk een kleine toevoeging te hebben gevonden.. Wellicht was het op het moment van het schrijven van jouw artikel nog niet het geval, maar ik denk op de website van ASN te zien dat je wél een zakelijke creditkaart kan krijgen?
Mocht je deze informatie willen delen, vroeg ik me af wat uiteindelijk jouw redenen zijn geweest voor Triodos te gaan en niet ASN?

Antwoorden
Fred 19 september 2018 at 00:47

Hallo Lisa,

Naar aanleiding van alle schandalen bij de ING ben ik een tijdje geleden ook op zoek gegaan naar een fatsoenlijke bank. Ik kwam al snel bij de ASN en Triodos uit.

Nader onderzoek liet Triodos voor mij echter afvallen, aangezien deze bank herhaaldelijk heeft geïnvesteerd in religieuze organisaties die homohaat verkondigen. Nu heb ik sowieso al niet veel met religieuze clubs, maar dit deed voor mij de deur dicht. Je kunt niet aan de ene kant verkondigen dat je hoge morele waarden hebt en aan de andere kant homohaat steunen. Een bank die dat doet is voor mij gewoon immoreel.

Het is voor mij uiteindelijk dus de ASN geworden.

Vriendelijke groet,
Fred

Antwoorden
Lisagoesvegan 19 september 2018 at 09:56

Hi Fred, Goed punt! Ik ben het zeker ook met je eens, daar sta ik ook absoluut niet achter. Zo zijn er meer dingen waar ik als persoon niet achter sta, maar het is belangrijk om de stap te maken van een bank als Rabobank naar een duurzame bank zoals Triodos of ASN. Met oog op de toekomst heb ik Triodos gekozen met de mogelijkheid voor een duurzame hypotheek. Ook kon ik als ZZP-er niet terecht bij ASN bank met meer dan 1000 transaties per jaar. Maar heel goed om te horen dat je ASN hebt gekozen, goede stap! Liefs.

Antwoorden
Krista 8 januari 2019 at 13:00

Nou ik heb het gedaan! Beetje familie verraad, aangezien mijn moeder, vader en stiefmoeder allemaal (30+ jaren) bij de Rabobank hebben gewerkt. Maar ik ben net overgestapt naar Triodos en dat voelt goed. Kleine stapjes naar duurzamer leven. Bedankt voor de inspiratie Lisa!

Antwoorden

Laat een bericht achter

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.